Návrat do života

Startovat do života nám pomáhají

Daruj hračku

Daruj hračku

Daruj hračku

Daruj hračku

Daruj hračku

Daruj hračku

Informace

         Staráme se o to, aby děti a mladí lidé kromě samotného "výrobního" procesu v místech jejich pobytu zahrnujícího v sobě učení ve školní docházce, počítačové, manuální a dovednostní práce v kroužcích a terapeutických aktivitách, umělecké, sportovní a zájmové činnosti měli možnosti nalézt v budoucnosti své místo ve společnosti nejen z hlediska jejich fyzických a mentálních možností a schopností, ale především z hlediska sociálních návyků.

 
Mají společné:
-      jsou z různých míst
-      mají znevýhodnění fyzické, mentální či kombinované
-      jsou znevýhodněni sociálně, nemají šanci žít v podmínkách plných, funkčních, sociálně a ekonomicky silných a zdravých prostředích
-      vždy se našli lidé, kterým není jejich osud lhostejný